Ýakyn platformasy - harytlary we hyzmatlary hödürleýän guramalaryň giňişleýin maglumatlaryna we olaryň hakyky myhmanlarynyň teswirlerine we bahalaryna esaslanyp, ulanyjylaryň öz göwnüne laýyk guramalary tapmaga kömek edýär.

Şeýle hem, yzarlaýan ulanyjylarynyň teswirlerinden we guramalarynyň arzanladyşyklaryndan habardar edýär.