Mado
3417

Mado

A.Nyýazow we B.Turkmenistan şaýoly çatyrygy 219, "Arkadag" seýilgähi, Aşgabat

Mado doňdurma, konditer önümleri we ýörite ertirlik menýusy bilen meşhurdyr. Dünýädäki ähli Mado şahamçalary ýaly, kafeniň Aşgabat bölümi ingredientleriň tagamyny we naharlaryň hilini gorap saklamak üçin ähli önümleri Türkiýeden import edýär. Kafeniň işgärleri Türkiýede ýörite tälim aldylar.

Mado 1850-nji ýylda Ýaşar Kanbur tarapyndan Türkiýäniň Kahramanmaraş welaýatynda esaslandyryldy. Doňdurma dükany 1991-nji ýyldan soň zynjyr boldy. Türkiýede 305-den gowrak restoran we kafe we ​​20 ýurtda 305-e golaý şahamçasy bar.

"Mado" -nyň Türkmenistandaky bölümi Aşgabatdaky "Arkadag" medeni we dynç alyş seýilgähinde türk aşhanasyny we doňdurmany söýýänleri garşylaýar.

Amatlyklar
Kart tölegi
Kart tölegiBar
Ofisiant
OfisiantBar
Wi-Fi
Wi-FiBar
Ýanyň bilen almak
Ýanyň bilen almakBar
Bronlamak
BronlamakBar
Terrasa
TerrasaBar
Awtoduralga
AwtoduralgaBar
Çagalar meýdançasy
Çagalar meýdançasyBar
Eltip bermek
Eltip bermekBar
Oturyljak ýerler
Oturyljak ýerlerBar
Gün tertibi
Duşenbe
07:30-23:00
Sişenbe
07:30-23:00
Çarşenbe
07:30-23:00
Penşenbe
07:30-23:00
Anna
07:30-23:00
Şenbe
07:30-23:00
Ýekşenbe
07:30-23:00