Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty
4434

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty

Magtymguly şaýoly, 68

Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen 2019-njy ýylyň 12-nji iýunynda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty döredildi. Institutda Türkmenistanyň ykdysadyýeti hem-de dünýä ykdysadyýetiniň innowasiýa tehnologiýalaryna esaslanyp özgerýän şertlerini nazara alyp sanly ykdysadyýeti ösdürmek maksady bilen dünýä ölçeglerine laýyk gelýän maglumat tehnologiki ösüşlerden gowy baş çykaryp ýokary bilimli hünärmenler taýýarlanýar.