Novada Steakhouse
0
|
1002
Steýk , Burger , Kofehana
Aşgabat
Şu wagt açyk
Kart tölegi
Awtoduralga
Eltip bermek
Ýakymly interýer bilen oňaýly atmosfera dördilen bu restoranda, geçirilýän wagtdan we dürli etli tagamlardan lezzet alyp bilersiňiz. Bu ýerde hiç zat... Doly maglumat
"A Coffee" kafesi
0
|
1236
Kofehana , Süýjilikler , Ertirlik
Aşgabat
Şu wagt açyk
Kart tölegi
Awtoduralga
Eltip bermek
2015-nji ýyldan bäri "A-Coffee" kofehanasy paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny täze demlenen hoşboý ysly kofe we ​​köp dürli desertler bilen b... Doly maglumat
"365 Gün" market
0
|
1144
Tiz nahar , Market
Aşgabat
Şu wagt açyk
Kart tölegi
Awtoduralga
Eltip bermek
"365 Gün" supermarketlar toplumy - dürli ýurtlaryň öndürijilerden köp sanly öý harytlary we azyk önümleri bolan söwda meýdanydyr. "365 Gün" önümlerini... Doly maglumat
"MB Döner" kafesi
0
|
1691
Pizza , Burger , Türk aşhanasy
Aşgabat
Şu wagt açyk
Kart tölegi
Awtoduralga
Eltip bermek
“MB Döner” çalt iýmit kafesi Aşgabadyň giňden ady belli künjekleriniň biri bolan – “Berkarar” söwda we dynç alyş merkeziniň 3-nji gatynda ýerleşýär.... Doly maglumat
"MB Patisserie" kafesi
0
|
1043
Pizza , Burger , Ýewropa aşhanasy
Aşgabat
Şu wagt açyk
Kart tölegi
Awtoduralga
Eltip bermek
“MB Patisserie & Bakery & icestry” restorany Aşgabat şäheriniň iň belli künjeklerinden birinde – “Berkarar” Söwda we dynç alyş merkeziniň ikinji gatyn... Doly maglumat
"Nurana" Restorany
0
|
684
Türkmen aşhanasy , Türk aşhanasy , Mangal
Aşgabat
Şu wagt açyk
Kart tölegi
Awtoduralga
Eltip bermek
"Lemon Lounge" restorany
0
|
812
Suşi , Pizza , Burger
Aşgabat
Şu wagt açyk
Kart tölegi
Awtoduralga
Eltip bermek
Lemon lounge - ajaýyp aşhanasy, nepis stili we awtorlyk içgileri bolan ýerdir. Siziň haýran boljak ýeriňiz, sebäbi bu ýer, öz ugrunda ussat hünärmenle... Doly maglumat
Hezzet Cafe & Patisserie
0
|
708
Kofehana , Süýjilikler , Ertirlik
Aşgabat
Şu wagt açyk
Kart tölegi
Awtoduralga
Eltip bermek
"Hezzet" patisseriýasy - bu datly konditer önümlerini söýýänler üçin aýratyn bir ýerdir. Ýakymly gurşawda, Siz öz dost-ýarlaryňyz bilen kofe başynda... Doly maglumat
"365 Gün" market
0
|
827
Tiz nahar , Market
Aşgabat
Şu wagt açyk
Kart tölegi
Awtoduralga
Eltip bermek
"365 Gün" supermarketlar toplumy - dürli ýurtlaryň öndürijilerden köp sanly öý harytlary we azyk önümleri bolan söwda meýdanydyr. "365 Gün" önümlerini... Doly maglumat
"Altyn Açar" kafesi
0
|
1030
Ýewropa aşhanasy , Kofehana , Türk aşhanasy
Aşgabat
Şu wagt açyk
Kart tölegi
Awtoduralga
Eltip bermek