"Goç Ýigit" milli eşikler dükany
0
|
1830
Geýim
Aşgabat
Şu wagt açyk
Awtoduralga
Eltip bermek
Karzyna
"Keremli" Toý Mekany
0
|
1459
Toý Mekan
Aşgabat
Şu wagt açyk
Awtoduralga
Wi-Fi
Teras
"Keremli" toý mekany interýeri klassiki stilde bezelendir. Açyk reňkler, ak we altynyň utgaşmasy, ajaýyp bezeg we hyýaly gül bezegleri, baýramçylyk we... Doly maglumat
"Gerçek Ýigit" milli eşikler dükany
0
|
1370
Geýim
Änew
Şu wagt açyk
Awtoduralga
Eltip bermek
Karzyna
"ADA Production" foto-wideo studiýasy
0
|
940
Wideostudiýa , Fotostudiýa
Aşgabat
Şu wagt açyk
Kart tölegi
Awtoduralga
Her pursat baha biçilmezdir!
"Şazada" toý bezegleri
0
|
473
Bezeg
Balkanabat
Şu wagt açyk
Ataş Garlyýew
0
|
455
Alypbaryjy
Aşgabat
Şu wagt açyk
"Ikram Photographer" foto-wideostudiýasy
0
|
671
Fotostudiýa
Aşgabat
Şu wagt açyk
"Arzuw Ýoly" Toý mekany
0
|
948
Toý Mekan
Aşgabat
Şu wagt açyk
Awtoduralga
Wi-Fi
Teras
“Arzuw Yoly” Toý mekany, size Aşgabatda toý dabaralaryny geçirmegi we ýokary hilli hyzmatyny höwes bilen hödürlär. Islendik baýramçylyk çäreleri üçin... Doly maglumat
Pälwan Muhyýew
0
|
632
Alypbaryjy
Aşgabat
Şu wagt açyk
Showman, alypbaryjy, toý dabaralaryň we konsertleriň gurnaýjysy. Özüňiziň iň bagtly günüňizi, ýatdan çykmajak pursatlar bilen geçirmek üçin profession... Doly maglumat