Şikesleri bejeriş halkara merkezi
0
|
460
Hassahana
Aşgabat
Şu wagt açyk
Kart tölegi
Awtoduralga
Şikesleri bejeriş halkara merkezi (ŞBHM) 2011 ýylyň 21-nji iýulynda açyldy. ŞBHM-i ýurdymyzda trawmatologiýa gullugynyň merkezi edarasy bolmak bilen t... Doly maglumat
"Kamat" dermanhanasy
0
|
505
Dermanhana
Aşgabat
Şu wagt açyk
Kart tölegi
Awtoduralga
Eltip bermek
"Saglyk" dermanhanasy
0
|
1199
Dermanhana
Aşgabat
Şu wagt açyk
Kart tölegi
Awtoduralga
Eltip bermek
"SAGLYK" Hojalyk jemgyýeti 1998-nji ýyldan bäri ýokary täsirli dermanlaryň we kosmetologiýa önümleriniň lomaý we bölek söwdasy bilen üstünlikli meşgul... Doly maglumat
Gaýragoýulmasyz tiz kömek merkezi
0
|
484
Hassahana
Aşgabat
Şu wagt açyk
Kart tölegi
Awtoduralga
Paýtagtymyzda ýerleşýän 10 gatly, 200 orunlyk, dünýä derejesinde ylmyň iň soňky gazanan döwrebap täze enjamlary bilen üpjün edilen, düzüminde “Tiz köm... Doly maglumat
"Aşgabat" dermanhanasy
0
|
498
Dermanhana
Aşgabat
Şu wagt açyk
Kart tölegi
Awtoduralga
Eltip bermek
Dermanhana №2
0
|
552
Dermanhana
Aşgabat
Şu wagt açyk
Kart tölegi
Awtoduralga
Eltip bermek
Göz kesellerini bejeriş halkara merkezi
0
|
998
Hassahana
Aşgabat
Şu wagt açyk
Kart tölegi
Awtoduralga
Göz kesellerini bejeriş halkara merkezi Türkmenistanyň alyp baryjy bejeriş-anyklaýyş, maslahat beriş oftalmalogik merkezidir. Merkeziň «Saglyk» Döwlet... Doly maglumat
Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezi
0
|
486
Hassahana
Aşgabat
Şu wagt açyk
Kart tölegi
Awtoduralga
2015-nji ýylyň iýul aýynyň 20-ne ene we çaga ýokary hilli kömegini bermek üçin niýetlenen 7 gatly täze binalar toplumy 670 orunlyk Enäniň we çaganyň s... Doly maglumat
«Daşoguz» şypahanasy
0
|
352
Şypahana
Daşoguz
Şu wagt açyk
Kart tölegi
Awtoduralga
Bronlamak
2014-nji ýylda 3 gatdan, ýagny 200 orundan ybarat şypahana açylyp ulanylmaga berildi. Şypahana tebigy bejeriş mineral suwy bilen tapawutlanýar. Şypaha... Doly maglumat
Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahana
0
|
498
Hassahana
Aşgabat
Şu wagt açyk
Kart tölegi
Awtoduralga
Ilata ýöriteleşdirilen kardiologiki ideg bermek üçin klinika 350 orunlyk niýetlenendir. Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahananyň alyp barýan iş... Doly maglumat