"A Coffee" kafesi

0 sany baha
1236
Şu wagt açyk
Aşgabat A. Niýazow şaýoly, 157, "Telekeçi" SM
+99362 491818
@acoffee.tm
+99362 491818
2015-nji ýyldan bäri "A-Coffee" kofehanasy paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny täze demlenen hoşboý ysly kofe we ​​köp dürli desertler bilen begendirýär. Milli bezeg elementleri bilen bezelen rahat bir atmosfera, kofehana gelýänleri biperwaý goýmaz. Bu kofehana, özüniň kofe taýýarlaýyşy bilen aýratyn tapawutlanýar. Menýuda 30-dan gowrak kofe içgilerini we olary demlemegiň birnäçe usullaryny tapyp bilersiňiz.

Amatlyklar

Kart tölegi
Bar
Awtoduralga
Bar
Eltip bermek
Ýok
Ýanyň bilen almak
Bar
Bronlamak
Bar
Wi-Fi
Bar
Teras
Bar
Çagalar meýdançasy
Ýok
Ofisiant
Bar
Oturyljak ýerler
Bar

Beýlekiler

Gün tertibi

1 . Sişenbe
08:00 -22:00
2 . Çarşenbe
08:00 -23:00
3 . Penşenbe
08:00 -23:00
4 . Anna
08:00 -23:00
5 . Şenbe
08:00 -23:00
6 . Ýekşenbe
08:00 -23:00
7 . Duşenbe
10:00 -23:00