Mary welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi

0 sany baha
478
Şu wagt açyk
Mary ş. Gowşuthan köçesi, 22
+993522 45258
Mary welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi 1968-nji ýylda döredildi, muzeý ilki başda Mary welaýat Medeniýet müdirliginiň garamagynda Mary welaýat birleşen muzeýi ady bilen hereket etdi. Muzeý 3 gatdan ybarat. 1-nji, 2-nji gatlarda sergi zallary ýerleşýär. Muzeýde mejlisler zaly we işgärler üçin iş otaglary, kitaphana, okalga zaly bar. Muzeýde sergi zallarynyň 6-sy bolup, olardan Häzirki zaman zaly, Tebigat zaly, wagtlaýyn sergiler zaly we Şekillendiriş sungaty zaly binanyň 1-nji gatynda, Arheologiýa zaly hem-de Etnografiýa zaly binanyň 2-nji gatynda ýerleşýär. Muzeýde jemi 55 700-den gowrak muzeý gymmatlygy saklanylýar. Olaryň arasynda Marguş ýurdundan tapylan gadymy Merwiň taryhyna degişli arheologik gymmatlyklar esasy orny eýeleýär. Muzeýiň ekspozisiýa meýdany 2873,4 inedördül metre deňdir.

Amatlyklar

Kart tölegi
Bar
Awtoduralga
Bar

Beýlekiler

Gün tertibi

1 . Duşenbe
09:00 -18:00
2 . Sişenbe
Ýapyk
3 . Çarşenbe
09:00 -18:00
4 . Penşenbe
09:00 -18:00
5 . Anna
09:00 -18:00
6 . Şenbe
09:00 -18:00
7 . Ýekşenbe
09:00 -18:00