"Watan mukaddesligi" muzeýi

0 sany baha
613
Şu wagt açyk
Aşgabat Bekrewedäki Ýadygärlikler toplumy, Bekrewe ýoly, 71/1
+99312 374557
Aşgabat şäheriniň Günorta-Günbatarynda ýerleşýän "Watan mukaddesligi" muzeýi, "Halk hakydasy" ýadygärlikler toplumynyň düzümine girýär. Bu toplumyň gurluşygy Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 17-nji awgustyndaky Kararyna laýyklykda "Watan mukaddesligi" muzeýi, toplum bilen bilelikde 2014-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda açylyp ulanylmaga berildi. Muzeýde 1000-e golaý muzeý gymmatlygy saklanylýar. Muzeýiň sergi zallary uly bolan dört bölekden durýar: Gökdepe söweşiniň zaly, bu zalda Beýik Watançylyk urşy bilen bagly Türkmenistanyň we türkmen halkynyň taryhyna degişli muzeý gymmatlyklary hem ýerleşdirilen, Aşgabat ýer titremesiniň zaly, Häzirki zaman Aşgabadyň döwrebap binalary, Gökdepe söweşiniň panoramasy.

Amatlyklar

Kart tölegi
Bar
Awtoduralga
Bar

Beýlekiler

Gün tertibi

1 . Duşenbe
09:00 -18:00
2 . Sişenbe
Ýapyk
3 . Çarşenbe
09:00 -18:00
4 . Penşenbe
09:00 -18:00
5 . Anna
09:00 -18:00
6 . Şenbe
09:00 -18:00
7 . Ýekşenbe
09:00 -18:00