"Aşgabat" fitnes kluby

0 sany baha
491
Şu wagt açyk
Aşgabat Bagtyýarlyk köçesi, "Aşgabat" köpugurly stadiony
+99363 553923
@ashgabatsport
www.ashgabatsport.com
"Aşgabat" sport klubynyň sport zallary, "Impulse" we "Bodysolid" ýaly dünýäniň meşhur markalarynyň enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr. Sport zallarymyzda beden şekiliňizi çalt we dogry alyp bilersiňiz, hünärmenlerimiz size türgenleşik tertibini we dogry iýmitlenmegi düzmekde ýardam bererler. Netijeli türgenleşikden soň, fito barlarymyzda dürli kokteýller, sagdyn iýmitlenmek we hatda kofe bilen özüňizi gyzyklandyryp bilersiňiz. Biziň edaralarymyzda ýokarda görkezilenlerden başga-da esasy ýörelgelerden biri - arassaçylykdyr. Arassaçylyk zolagymyz, giň eşik çalşynýan otaglarymyz we duşlarymyz sizi haýran galdyrar. Biz Türkmenistanyň Bodibilding federasiýasynyň resmi hyzmatdaşlarydyrys we bu sportuň biziň ýurdumyzda ösmegine berk goldaw berýäris!

Amatlyklar

Kart tölegi
Ýok
Awtoduralga
Bar

Beýlekiler

Gün tertibi

1 . Duşenbe
08:00 -22:30
2 . Sişenbe
08:00 -22:30
3 . Çarşenbe
08:00 -22:30
4 . Penşenbe
08:00 -22:30
5 . Anna
08:00 -22:30
6 . Şenbe
08:00 -22:30
7 . Ýekşenbe
09:00 -21:00