"Eda" gurluşyk we dekoratiw harytlar dükany

0 sany baha
502
Şu wagt açyk
Aşgabat A. Nyýazow şaýoly, 157, "Telekeçi" Söwda Merkezi
+99312 413331
+99365 727576
marketing@eda.company
www.eda.company
"EDA" Hojalyk Jemgyýeti 2018-nji ýylyň 4-nji iýulynda döredildi. Kärhananyň merkezi binasynyň Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda ýerleşýändigine garamazdan, welaýatda ýerleşýän dükanlary sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyrmaga doly ukyplydyr. "EDA" Hojalyk Jemgyýeti, Türkmenistanda "BETEK BOYA KİMYA SANAYİ" kompaniýasynyň resmi dileri. Watanymyz Türkmenistanda tamamlanan we dowam edýän gurluşyk taslamalaryna gatnaşýarys. Gurluşyk taslamalarynyň içerki we daşarky reňklerini ýerine ýetirip, hilimizi görkezýäris. Müşderilerimiziň bähbitleri elmydama ilkinji nobatda durýar, şonuň üçin, önümlerimizi halaýşymyz ýaly siz hem halarsyňyz diýip umyt edýäris. Bularyň hemmesini, müşderilere ajaýyp hyzmat we dostlukly goldaw bermek bilen hödürleýäris.

Amatlyklar

Kart tölegi
Bar
Awtoduralga
Bar
Eltip bermek
Bar
Karzyna
Ýok
Ýörite sargyt
Bar

Beýlekiler

Gün tertibi

1 . Duşenbe
09:00 -19:00
2 . Sişenbe
09:00 -19:00
3 . Çarşenbe
09:00 -19:00
4 . Penşenbe
09:00 -19:00
5 . Anna
09:00 -19:00
6 . Şenbe
09:00 -19:00
7 . Ýekşenbe
10:00 -17:00