"Keremli" Toý Mekany

0 sany baha
1459
Şu wagt açyk
Aşgabat Mollanepes köçesi, 35, "Keremli" SM
+99362 770500
+99365 617793
@keremli_restaurant
"Keremli" toý mekany interýeri klassiki stilde bezelendir. Açyk reňkler, ak we altynyň utgaşmasy, ajaýyp bezeg we hyýaly gül bezegleri, baýramçylyk we dabara hal-ýagdaýlar üçin örän oňaýlydyr. Dabaralary geçirmekde ussat "Keremli", olary ýokary derejede gurnamakda we geçirmekde Siziň hyzmatyňyzda. Şeýle hem, diňe banket zaly we hyzmatlary bilen çäklenmän, hyýalyňyzdaky gutlaglary durmuşa geçirmekde Size kömek eder. Umuman aýdanyňda, "Keremli" toý mekanynyň banket zaly, aşhanasy we hyzmat derejesi premiýum derejesine laýyk gelýär.

Amatlyklar

Awtoduralga
Bar
Wi-Fi
Ýok
Teras
Ýok
Çagalar meýdançasy
Ýok

Beýlekiler

Gün tertibi

1 . Duşenbe
09:00 -19:00
2 . Sişenbe
09:00 -19:00
3 . Çarşenbe
09:00 -19:00
4 . Penşenbe
09:00 -19:00
5 . Anna
09:00 -19:00
6 . Şenbe
09:00 -19:00
7 . Ýekşenbe
09:00 -19:00