"MB Döner" kafesi

0 sany baha
1691
Şu wagt açyk
Aşgabat "Berkarar" SDAM, 3-nji gat
+99362 723572
+99365 720670
@mb.doner
info@mbgrouptm.com
www.mbgrouptm.com
“MB Döner” çalt iýmit kafesi Aşgabadyň giňden ady belli künjekleriniň biri bolan – “Berkarar” söwda we dynç alyş merkeziniň 3-nji gatynda ýerleşýär. Kafe öz müşderilerine türkmen we türk aşhanasynyň meşhur tagamlaryny, şol bir wagtyň özünde çalt hyzmat edilmegi bilen teklip edýär. Myhmanlara teklip edýän ýokary hilli we diýseň datly tagamlary uly islegden peýdalanýar, şunuň netijesinde bolsa “MB Döner” kafesi paýtagtymyzda çalt iýmit boýunça görnükli nokatlaryň birisi hökmünde giňden tanalýar. Bu ýerde bir wagtyň içinde 300 adama hyzmat edilýär.

Amatlyklar

Kart tölegi
Bar
Awtoduralga
Bar
Eltip bermek
Bar
Ýanyň bilen almak
Bar
Bronlamak
Bar
Wi-Fi
Bar
Teras
Ýok
Çagalar meýdançasy
Ýok
Ofisiant
Bar

Beýlekiler

Gün tertibi

1 . Duşenbe
11:00 -22:00
2 . Sişenbe
11:00 -22:00
3 . Çarşenbe
11:00 -22:00
4 . Penşenbe
11:00 -22:00
5 . Anna
11:00 -22:00
6 . Şenbe
11:00 -22:00
7 . Ýekşenbe
11:00 -22:00