"Marseille" deri önümler dükany

0 sany baha
1116
Şu wagt açyk
Aşgabat Bedew, Hoja Ahmet Ýasawy we B. Annanow köçeleriniň çatrygy
+99364 081909
@marseille_tp
"Marseille" deri önümler dükany, dürli kaşaň hakyky deri önümlerini hödürleýär: erkekler we zenanlar üçin portmonelar, barsetkalar, zenan sumkalary we klatçlar, portfeller we syýahat sumkalary, şeýle hem jalbar guşaklary, pasportlar we sürüjilik şahadatnamalar üçin daşlary, açarlyklary.

Amatlyklar

Awtoduralga
Bar
Eltip bermek
Bar
Karzyna
Ýok
Ýörite sargyt
Bar
Tiz hyzmat
Bar

Beýlekiler

Täzelikler

Gün tertibi

1 . Duşenbe
09:00 -19:00
2 . Sişenbe
09:00 -19:00
3 . Çarşenbe
09:00 -19:00
4 . Penşenbe
09:00 -19:00
5 . Anna
09:00 -19:00
6 . Şenbe
09:00 -19:00
7 . Ýekşenbe
09:00 -19:00