«Koton» haryt nyşanynyň Aşgabatdaky resmi dükany arzanladyş yglan edýär

09.01.2023 07:00
«Koton» haryt nyşanynyň Aşgabatdaky resmi dükany arzanladyş yglan edýär

Aşgabatdaky «Koton» zenan egin-eşik dükanynda 60%-e çenli arzanladyş yglan edildi.

Arzanladyş hereket edýän harytlaryň hatarynda gyşky egin-eşik toplumyna degişli lybaslar we aksessuarlar, şol sanda üstki geýimleriň dürli görnüşleri, jinsiler, jalbarlar, switerler, şeýle hem şapkalar we şarflar bar.

Şeýle-de, «Koton» dükany doglan gününi belleýän ähli müşderilerine goşmaça 5% arzanladyş sowgat berýär.

«Koton» dükanynyň hödürleýän harytlary bilen «Berkarar» söwda-dynç alyş merkeziniň 2-nji gatynda tanşyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin:

  • telefon (+993 61) 64 39 96;
  • sosial ulgamdaky sahypasy.

turkmenportal.com