"Täze ýyl sowgatlary" dükany sebetlere we sandyklara 10-30%-e çenli arzanladyş yglan etdi

29.12.2022 07:00
"Täze ýyl sowgatlary" dükany sebetlere we sandyklara 10-30%-e çenli arzanladyş yglan etdi

Täze ýyl sowgatlarynyň — sebetleriniň, sandyklarynyň, paýtunlaryň giň toplumyny hödürleýän sowgatlar dükany taýýar görnüşlerine 10%-den 30%-e çenli arzanladyş yglan etdi.

Dükan şeýle hem islege görä, sebetleri, sandyklary we paýtunlary taýýarlap berýär.
Sowgatlar 550 manatdan başlanýar.
Dükan şäher içine eltip bermek hyzmatyny hem ýerine ýetirýär.

Sowgady bermek isleýän adamyňyzyň göni salgysyna hem ugradyp bilersiňiz!
Içindäki önümlerden başlap, göwrümine, bezegine görä dürli görnüşli sowgatlar sowgat berlen islendik adamyň göwnüni göterer. Täze ýyly süýjülikde garşylap, ýakymly ýatlamalary galdyrmaga ýardam eder.

Wagt diýseň azalandyr! Sowgat almagy unutmaň!
Täze ýylyňyz gutly bolsun!

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:
+99365 69-03-97+99361 99-92-02+99365 72-34-26
Salgy: Aşgabat ş., «Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy» söwda merkezi
TikTok: Taze_yyl_sowgatlary

tmcars.info