Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty
8189

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty

Şabende köçesi, 7

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty ýurdumyzyň baýry ýokary okuw mekdepleriniň biridir. Ol bilim ulgamy üçin ýokary bilimli mugallym hünärmenleri we terbiýeçileri taýýarlaýar. Institutda 4 sany okuw binasy bolup, olarda tebigat bilimleri we matematika, ynsanperwer-durmuş bilimleri, türkmen dili we edebiýaty, daşary ýurt dilleri we edebiýaty, hünär derejesini ýokarlandyryş fakultetleri ýerleşýär.