Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty
16919

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty

Şabende köçesi, 7, Lebap

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty ýurdumyzyň baýry ýokary okuw mekdepleriniň biridir. Ol bilim ulgamy üçin ýokary bilimli mugallym hünärmenleri we terbiýeçileri taýýarlaýar. Institutda 4 sany okuw binasy bolup, olarda tebigat bilimleri we matematika, ynsanperwer-durmuş bilimleri, türkmen dili we edebiýaty, daşary ýurt dilleri we edebiýaty, hünär derejesini ýokarlandyryş fakultetleri ýerleşýär.