Soňky täzelikler

"Overbrinks" kafesinde myhmanlaryň resepti
"Overbrinks" kafesi
20.01.2022
535
/
Myhmanlarymyzdan günüň resepti ✨🍂 Rahat we erkin geýim.🍂 Rahat saz.🍂 Dostlarymyz we maşgalamyz.🍂 Overbrinks-däki tagamly "Dabl-Çiz" suşi.🍣Bahasy: 60 manat.
Täze 2022-nji Ýylyňyz Gutly Bolsun!
31.12.2021
453
/
Sizi, ýetip gelýän Täze Ýylyňyz bilen gutlaýarys! Hemmäňize bagt, saglyk, üstünlik, abadançylyk we söýgi arzuw edýäris!
Söwda et we sowgat al!
"Marseille" deri önümler dükany
26.12.2021
569
/
Täze ýylyň öňüsyrasynda "Marseille" deri önümleri dükany arzanlaşyk geçirýär. 1000 manatlyk söwda edene, portmone sowgat!Habarlaşmak üçin:Tel: +99361 137004Instagram: @marseille_tp
Baky Bitarap baýramymyz gutly bolsun!
12.12.2021
334
/
Ähli watandaşlarymyzy, Bitarap baýramymy bilen gyzgyn gutlaýarys!Goý, hemişe bagtyýar, asuda, parahat we abadan Watanymyz bolsun!
Aşgabatdaky "ALTINYILDIZ CLASSICS" dükanynda arzanlaşyklar yglan edildi
"ALTINYILDIZ CLASSICS" erkek eşikler dükany
07.10.2021
569
/
Aşgabatdaky "ALTINYILDIZ CLASSICS" erkek eşikler dükanynda ýörite aksiýa geçirilýär: talyplar we okuwçylar üçin klassiki eşiklere arzanladyş. Şeýlelik bilen, "ALTINYILDIZ CLASSICS" türk markasyndan 59... Dowamyny oka
“Ynamdar” onlaýn-marketi lotereýa ýeňiji biletlerini yglan etdi
"Ynamdar" onlaýn marketi
29.09.2021
740
/
Ýurduň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanda meşhur “Ynamdar” onlaýn marketi tarapyndan yglan edilen lotereýanyň ýeňijileri kesgitlenildi. Olar onlaýn marketiň Instagram resmi hasabynd... Dowamyny oka
Garaşsyzlyk Baýramyňyz gutly bolsun!
27.09.2021
653
/
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk Baýramy bilen ähli watandaşlarymyzy gyzgyn gutlaýarys!
Aşgabatda sebitde iri köpugurly toplum açyldy
26.09.2021
451
/
Şu gün paýtagtymyzda gurlan hem-de sebitde deňi-taýy bolmadyk Söwda we dynç alyş, işewürlik merkezlerinden hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýlaryndan ybarat, «Aşgabat» diýlip atlandyrylan binalar toplumynyň... Dowamyny oka
“Ynamdar” onlaýn marketinde uly utuşly sowgatlar çäresi geçirilýär!
"Ynamdar" onlaýn marketi
28.07.2021
1516
/
“Ynamdar” onlaýn marketinde Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy mynasybetli geçirilýän uly utuşly sowgatlar çäresi başlady.Bu çärä gatnaşmagyň şertleri örän aňsat, "Ynamdar" ykjam programmasyndan ýa-da ynamdar.c... Dowamyny oka
Ak şäherim - Aşgabat!
25.05.2021
491
/
Hormatly ildeşler Sizi Ak şäher Aşgabadyň 140 ýyllygy bilen tüýs ýüregimizden gutlaýarys!