Ak Yol Computers - kompýuter tehnikalar dükany
55246

Ak Yol Computers - kompýuter tehnikalar dükany

11-nji mikroraýon, A. Nyýazow şaýoly, "Şeker" magazyn-yň gapdal binasy, Aşgabat

Ak Yol Computers - kompýuter, sanly, durmuş we periferiýa enjamlaryny satýan ýöriteleşdirilen dükan. Dükanda diňe täze zatlar däl, eýsem köpçülik tarapyndan barlanan, öz-özüni maslahat berýän modeller hem bar. "Siziň islegleriňiz - biziň işimiz" - Ak Yol Computers dükanynyň şygary.

Amatlyklar
Kart tölegi
Kart tölegiBar
Awtoduralga
AwtoduralgaBar
Karzyna
KarzynaÝok
Eltip bermek
Eltip bermekBar
Gün tertibi
Duşenbe
09:00-19:00
Sişenbe
09:00-19:00
Çarşenbe
09:00-19:00
Penşenbe
09:00-19:00
Anna
09:00-19:00
Şenbe
09:00-19:00
Ýekşenbe
09:00-19:00