Platinum awtoýuwalga
251

Platinum awtoýuwalga

Oguzhan köçesi (Aýtakow), Kia-Hyundai söwda-hyzmat ediş merkezi, Aşgabat

"Platinum" awtoýuwalga - Ekspress ýuwalga.

Oguzhan köçesiniň ugrunda “Kia-Hyundai” söwda-hyzmat ediş merkezinde ýerleşýän Platinum awtoýuwalgasy hyzmatlaryny hem nyrhlaryny mälim etdi.

Awtoýuwalga şu hyzmatlary hödürleýär:

 • Maşynyň daşyny arassalamak hem ýalpyldatmak;
 • Maşynyň içini arassalamak hem aromat ys bermek;
 • Tekerleri penalamak, motor-hodowoýy arassalamak

Bu işler dowam edýän wagtynda bolsa, awtoulag eýeleri çaý, kofe içip, dynç alyp bilerler. Galyberse-de, garaşmagyň wagty uzak bolmaz. Adaty ýuwalgada içi-daşy ortaça 45-50 minut, ekspress ýuwalga – 30 minut.

Hyzmatlaryň nyrhlary şulardan ybarat (kiçi ulag / uly ulag):

 • Içi-daşy – 50/60m
 • Daşy – 40/50m
 • Içi – 20/30m
 • Suw sepmek+gubka – 25/30m
 • Suw sepmek+süpürmek – 30/40m
 • Suw sepmek – 20/20m
 • Tekerler – 20/20m
 • Ekspress ýuwalga – 100/120m
 • Doly himçistka – 800/1000m
 • Orta himçistka – 500/800m
 • Motora suw sepmek – 20/20m
 • Motory sredstwa bilen ýuwmak – 100/120m
 • Pena – 25/25m
 • Reňkli pena – 30/30m
 • Domkrat – 50/70m

Awtoýuwalga hemişelik müşderileri üçin arzanlaşyk aksiýalaryny hödürleýär. 5 sapar maşynyny ýuwduranlara, 6-njy saparda 50% arzanlaşyk berilýär.

Awtoýuwalga maşyny padýomnikde galdyryp, aşaklary bilen ýuwup berýär. Dürli görnüşli ys berijileri ulanýar.

Gün tertibi
Duşenbe
06:00-22:00
Sişenbe
06:00-22:00
Çarşenbe
06:00-22:00
Penşenbe
06:00-22:00
Anna
06:00-22:00
Şenbe
06:00-22:00
Ýekşenbe
06:00-22:00