Zehin Ýoly - okuw merkezi
20644

Zehin Ýoly - okuw merkezi

10-njy mikroraýon, A. Nyýazow şaýoly, 2-nji geçelge, 8-nji Saglyk öýüniň ýany, Aşgabat

Aşgabat we Türkmenabat şäherlerinde 2019-njy ýyldan bäri hyzmat berýän “Zehin Ýoly” okuw merkezi, çagalar hem-de uly ýaşly diňleýjiler üçin iňlis dili, rus dili, türkmen dili we matematika ugurlaryny hödürleýän ýurdumyzyň öňde barýan bilim ojaklarynyň biridir. “Zehin Ýoly” okuw merkezinde zähmet çekýän mugallymlar diňe kitaplar bilen çäklenmän, diňleýjileriň höwesini artdyrmak, ünsüni çekmek we berilýän bilimiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin innowasion tehnologiýalary, döwrebap usulyýetleri ulanýarlar. Okuw merkezimiziň her tapgyry 9 hepdeden ybarat bolup, diňe okuw bilen çäklenmän okuwçylaryň gözýetimini has hem giňeltmek we pikirlerini baýlaşdyrmak üçin medeni we sport çäreler we ýaryşlar gurnalýar.

Amatlyklar
Kart tölegi
Kart tölegiBar
Wi-Fi
Wi-FiÝok
Awtoduralga
AwtoduralgaBar
Çagalar meýdançasy
Çagalar meýdançasyBar
Gün tertibi
Duşenbe
09:00-20:00
Sişenbe
09:00-20:00
Çarşenbe
09:00-20:00
Penşenbe
09:00-20:00
Anna
09:00-20:00
Şenbe
09:00-20:00
Ýekşenbe
09:00-20:00