Altyn Arzuw - gül dükany
62911

Altyn Arzuw - gül dükany

10 ýyl Abadançylyk(Moskowskiý) şaýoly 98, "Altyn Asyr" SM(Bäş aýak), 1-nji gat, çep giriş gapysy , Aşgabat

“Altyn-Arzuw” gül dükanynda Siz hemişe owadan gül çemenlerini amatly bahadan satyn alyp ýa-da telefonda florist bilen sargydy öňünden gürleşip, Aşgabat şäheri boýunça eltip berme bilen sargap bilersiňiz. “Altyn-Arzuw” gül dükany – häzirki zaman serwisi hem-de Aşgabatda gülleriň hakykatdan hem ýokary hilli we tiz eltip bermegi amala aşyrýar. Bu dükan gül kompozisiýalarynyň köp görnüşlerini hödürleýär we islendik sebäp üçin eksklýuziw gül çemenini satyn almaga çagyrýar.

Gün tertibi
Duşenbe
10:00-19:00
Sişenbe
10:00-19:00
Çarşenbe
10:00-19:00
Penşenbe
10:00-19:00
Anna
10:00-19:00
Şenbe
11:00-15:00
Ýekşenbe
Dynç güni