“MB Döner” çalt iýmit kafesi Aşgabadyň giňden ady belli künjekleriniň biri bolan – “Berkarar” söwda we dynç alyş merkeziniň 3-nji gatynda ýerleşýär. Kafe öz müşderilerine türkmen we türk aşhanasynyň meşhur tagamlaryny, şol bir wagtyň özünde çalt hyzmat edilmegi bilen teklip edýär. Myhmanlara teklip edýän ýokary hilli we diýseň datly tagamlary uly islegden peýdalanýar, şunuň netijesinde bolsa “MB Döner” kafesi paýtagtymyzda çalt iýmit boýunça görnükli nokatlaryň birisi hökmünde giňden tanalýar. Bu ýerde bir wagtyň içinde 300 adama hyzmat edilýär.

Amatlyklar
Kart tölegi
Kart tölegiBar
Ofisiant
OfisiantBar
Wi-Fi
Wi-FiBar
Ýanyň bilen almak
Ýanyň bilen almakBar
Bronlamak
BronlamakBar
Terrasa
TerrasaÝok
Awtoduralga
AwtoduralgaBar
Çagalar meýdançasy
Çagalar meýdançasyÝok
Eltip bermek
Eltip bermekBar
Oturyljak ýerler
Oturyljak ýerlerBar
Gün tertibi
Duşenbe
11:00-22:00
Sişenbe
11:00-22:00
Çarşenbe
11:00-22:00
Penşenbe
11:00-22:00
Anna
11:00-22:00
Şenbe
11:00-22:00
Ýekşenbe
11:00-22:00