365 Gün - market (Saglyk)
7613

365 Gün - market (Saglyk)

Bitarap Türkmenistan şaýoly, 184/1, "Saglyk" binasy, Aşgabat

"365 Gün" supermarketlar toplumy - dürli ýurtlaryň öndürijilerden köp sanly öý harytlary we azyk önümleri bolan söwda meýdanydyr. "365 Gün" önümleriniň hiline we ygtybarlylygyna berk talaplar bilen üpjün edijileri üns bilen saýlaýar.

Amatlyklar
Kart tölegi
Kart tölegiBar
Awtoduralga
AwtoduralgaBar
Eltip bermek
Eltip bermekBar
Gün tertibi
Duşenbe
09:00-22:00
Sişenbe
09:00-22:00
Çarşenbe
09:00-22:00
Penşenbe
09:00-22:00
Anna
09:00-22:00
Şenbe
09:00-22:00
Ýekşenbe
09:00-22:00