Giper - onlaýn market
20353

Giper - onlaýn market

Ýylgaý Durdyýew köçesi, 48, "Jähek" binasy, 1-nji gat, Aşgabat

GIPER onlaýn söwda platformasynyň üsti bilen siz aňsatlyk bilen telefon ýa-da planşetiňizden dürli harytlary saýlap, hem-de olary sargyt edip bilersiňiz.

Bu onlaýn platformada 10 000-den gowyrak görnüşli haryt ýerleşdirilen, olaryň giňişleýin düşündirişleri, suratlary, we magazinlerdäki bahalary hem görkezilendir.

Programmanyň ilkinji wersiýasynda, esasy funksiýalar elýeter:

  • Harydyň ady boýunça gözleg;
  • Kategoriýalar boýunça bölünmegi;
  • Giňişleýin gözleg;
  • Harytlary sebete goşmak;
  • Sargyt etmek we olaryň sanawy;

Ähli harytlaryň bahalary türkmen manatda görkezilen! Şu wagtky ýagdaýda eltip berme hyzmaty Aşgabat şäheri boýunça elýeter.

Amatlyklar
Kart tölegi
Kart tölegiBar
Awtoduralga
AwtoduralgaBar
Eltip bermek
Eltip bermekBar
Gün tertibi
Duşenbe
09:00-18:00
Sişenbe
09:00-18:00
Çarşenbe
09:00-18:00
Penşenbe
09:00-18:00
Anna
09:00-18:00
Şenbe
09:00-18:00
Ýekşenbe
09:00-18:00