Merkez Market
14778

Merkez Market

11-nji mikroraýon, B. Annanow köçesi, 2-nji geçelge, 46-njy mekdebiň garşysy, Aşgabat

"Merkez" Market - B. Annanow (köne Kotowskiý) köçesiniň 2-nji geçelgesinde ýerleşýän azyk önümleri we hojalyk harytlary dükany. Marketde dürli önümleriň giň toplumyny hödürlenýär: azyk, himiýa, kanselýariýa, hojalyk we çaga önümleri, şeýle hem et, kolbasa, süýt önümleri we köp görnüşli we dürli marka alkogolsyz içgiler. Mundan başga-da, market, azyk önümlerini gapyňyza çenli eltip bermek hyzmatyny hödürleýär. Näme saýlasaňyz, kepillik möhletlerini, hilini, önümleriň täzeligini we çalt eltilmegini kepillendirýär. Bahalary ähli alyjylar üçin elýeterlidir. Markediň umumy bir maksady - ýokary hilli we ýokary derejeli hyzmat etmek. "Merkez" Markedi we Ashpez.biz internet-dükany adamlara durmuşyň amatlylygyny we hilini ýokarlandyrmaga kömek eder.

Amatlyklar
Kart tölegi
Kart tölegiBar
Awtoduralga
AwtoduralgaBar
Eltip bermek
Eltip bermekBar
Gün tertibi
Duşenbe
08:00-23:00
Sişenbe
08:00-23:00
Çarşenbe
08:00-23:00
Penşenbe
08:00-23:00
Anna
08:00-23:00
Şenbe
08:00-23:00
Ýekşenbe
08:00-23:00