eda-gurlusyk-we-dekoratiw-harytlar-dukany_1_20230203152038.jpg
eda-gurlusyk-we-dekoratiw-harytlar-dukany_2_20230203152038.jpg
eda-gurlusyk-we-dekoratiw-harytlar-dukany_1_20230203152117.jpg
eda-gurlusyk-we-dekoratiw-harytlar-dukany_2_20230203152117.jpg
eda-gurlusyk-we-dekoratiw-harytlar-dukany_3_20230203152117.jpg
Eda - gurluşyk we dekoratiw harytlar dükany
10843

Eda - gurluşyk we dekoratiw harytlar dükany

A. Nyýazow şaýoly, 157, "Telekeçi" Söwda Merkezi

"EDA" Hojalyk Jemgyýeti 2018-nji ýylyň 4-nji iýulynda döredildi. Kärhananyň merkezi binasynyň Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda ýerleşýändigine garamazdan, welaýatda ýerleşýän dükanlary sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyrmaga doly ukyplydyr. "EDA" Hojalyk Jemgyýeti, Türkmenistanda "BETEK BOYA KİMYA SANAYİ" kompaniýasynyň resmi dileri. Watanymyz Türkmenistanda tamamlanan we dowam edýän gurluşyk taslamalaryna gatnaşýarys. Gurluşyk taslamalarynyň içerki we daşarky reňklerini ýerine ýetirip, hilimizi görkezýäris. Müşderilerimiziň bähbitleri elmydama ilkinji nobatda durýar, şonuň üçin, önümlerimizi halaýşymyz ýaly siz hem halarsyňyz diýip umyt edýäris. Bularyň hemmesini, müşderilere ajaýyp hyzmat we dostlukly goldaw bermek bilen hödürleýäris.

Amatlyklar
Kart tölegi
Kart tölegiBar
Awtoduralga
AwtoduralgaBar
Karzyna
KarzynaÝok
Eltip bermek
Eltip bermekBar
Gün tertibi
Duşenbe
09:00-19:00
Sişenbe
09:00-19:00
Çarşenbe
09:00-19:00
Penşenbe
09:00-19:00
Anna
09:00-19:00
Şenbe
09:00-19:00
Ýekşenbe
10:00-17:00