panjur-turkmenistan-gorag-zalyuzi-gabsalary_1_20230222131225.jpg
panjur-turkmenistan-gorag-zalyuzi-gabsalary_2_20230222131225.jpg
panjur-turkmenistan-gorag-zalyuzi-gabsalary_3_20230222131225.jpg
panjur-turkmenistan-gorag-zalyuzi-gabsalary_4_20230222131225.jpg
panjur-turkmenistan-gorag-zalyuzi-gabsalary_5_20230222131225.jpg
Panjur Türkmenistan - Gorag žalýuzi gabsalary
1711

Panjur Türkmenistan - Gorag žalýuzi gabsalary

Parahat (Mir)-1, N.Andalyp (Mir) köçesi, jaý 1A

PANJUR - AMATLYLYK TILSIMATLY KOMPANIÝA BOLUP DURÝAR

 

2009-njy ýyldan bäri "PANJUR" kompaniýasy Türkmenistanyň çäginde amatly ýaşaýyş üçin iň gowy önümleri üpjün etmek bilen öz işlerini dowam etdirýär.

 

PANJUR önümleriniň önümçiliginiň we gurnalmagynyň her bir tapgyrynda alnan çözgütler awtomatiki howly (çykyş) ýa-da garaj derwezeleri, penjire ýa-da balkonlar üçin gabsalar, dükanyň witrinasy üçin panžur, tentler-markizler, derwezeler üçin herekete getirijiler ýa-da sensorly gapylar kompaniýa arapyndan öňünden dykgatlylyk bilen işlenip taýýarlanýar.Döwüklere garşy täsirli gorag

 

  • Tehniki çözgütleriň giň gammasy
  • Döwrebap estetiki daşky görnüş
  • Tozandan we çygdan gorag
  • Işlän döwründe uzak ömürlilik we amatlylyk
  • Howa şertlerine çydamly
Amatlyklar
Awtoduralga
AwtoduralgaBar
Gün tertibi
Duşenbe
09:00-18:00
Sişenbe
09:00-18:00
Çarşenbe
09:00-18:00
Penşenbe
09:00-18:00
Anna
09:00-18:00
Şenbe
09:00-18:00
Ýekşenbe
09:00-18:00