Şa Ýyldyz Restoran
13372

Şa Ýyldyz Restoran

Türkmenbaşy şaýoly 40A, MSM-iň ýanynda, Aşgabat

Şa Ýyldyz türk tagamlar restorany şäher merkezinde ýerleşýär. Adaty türk tagamlary restoranda asuda we rahat şertlerde hödürlenýär. Restoranyň girelgesiniň öňünde ýeňil iş nahary ýa-da bir käse kofe içip boljak tomus eýwany bar. Restoranyň içi owadan reňkler bilen bezelendir. Zalda asuda saz çalynýar. Bu ýerde täze pizza, lezzetli pide, lahmajun, şeýle hem ajaýyp et we balyk tagamlaryny sargap bilersiňiz. Menýu salatlaryň we işdäaçarlaryň giň görnüşini hödürleýär. Restoranymyzdaky bahalar ýerliklidir. Ofisiantlar diýseň ünsli we tagam saýlamaga kömek edip bilerler.

Amatlyklar
Kart tölegi
Kart tölegiBar
Ofisiant
OfisiantBar
Ýanyň bilen almak
Ýanyň bilen almakBar
Bronlamak
BronlamakBar
Terrasa
TerrasaBar
Awtoduralga
AwtoduralgaBar
Çagalar meýdançasy
Çagalar meýdançasyBar
Eltip bermek
Eltip bermekBar
Oturyljak ýerler
Oturyljak ýerlerBar
Gün tertibi
Duşenbe
09:00-23:00
Sişenbe
09:00-23:00
Çarşenbe
09:00-23:00
Penşenbe
09:00-23:00
Anna
09:00-23:00
Şenbe
09:00-23:00
Ýekşenbe
09:00-23:00