Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti
4481

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti

Andalyp (Mir) köçesi, 169, Aşgabat

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti 2014-nji ýylda döredildi. Ylymyň 14 ugry boýunça hünärmenleri taýýarlaýar: pelsepe, sosiologiýa, jemgyýetçilik halkara hukugy, hususy halkara hukugy, halkara gatnaşyklar we dünýä syýasaty, žurnalistika, halkara ykdysadyýet, halkara söwda, halkara maliýe, ätiýaçlandyryş, halkara dolandyryş, kompýuter tehnologiýasy, programma üpjünçiligi we maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalary. Bular Türkmenistanda bakalawr we magistr derejeleri bolan iki derejeli bilim ulgamy bolan ilkinji ýokary okuw jaýydyr. Halkara uniwersitetiniň sapaklary iňlis dilinde geçirilýär.