Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty
26151

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty

Baba Annanow (Kotowskiý) köçesi, 136, Aşgabat

Türkmen politehniki instituty öz gözbaşyny öňki Türkmen döwlet uniwersitetiniň tehniki fakultetinden alyp gaýdýar. Baş bina 1955-nji ýylda tehniki fakultetde “Inžener-geologiýa” hünärinden başga-da, “Senagat we raýat jaý gurluşygy” we “Suw üpjünçiligi we hapalanan suwlary akdyrmak” hünärleri boýunça ýokary bilimli inženerler taýýarlanyp başlanýar. Türkmen politehniki instituty 1963-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda döredilýär. 2012-nji ýylda Türkmen politehniki instituty ýapylyp, täze iki sany ýokary okuw mekdepleri, ýagny Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty we Türkmen döwlet nebit we gaz instituty döredilýär. Häzirki wagtda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda 7 sany fakultet we 26 sany kafedra hereket edýär we hünärmenleri taýýarlamagyň 9 sany ugry we 29 sany hünärler boýunça 3000-den gowrak talyplara döwrebap bilim berilýär.