Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty
13673

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty

Atatürk köçesi, 73, Aşgabat

Institut 1980-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda Türkmen halk hojalyk instituty ady bilen Türkmen döwlet uniwersitetiniň binýadynda döredildi. 2008-nji ýylyň 14-nji aprelinde Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty diýip atlandyryldy. Institutda Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit, Statistika, Ykdysadyýet we hukuk, Ykdysady nazaryýet, Maliýe, Bank işi, Sanly ykdysadyýet, Menejment, Maglumat ulgamlary, Dünýä ykdysadyýeti, Marketing, Zähmetiň ykdysadyýeti ýaly gutardyş kafedralar hereket edýär, şeýle-de Jemgyýeti öwreniş ylymlary, Daşary ýurt dilleri, Ýokary matematika we informatika, Bedenterbiýe ýaly fakultetara kafedralar hereket edýär.