Ahal welaýat kitaphanasy
3677

Ahal welaýat kitaphanasy

Ahal köçesi, 15, "Ak Bugdaý" milli muzeýiň binasy

2010-njy ýylyň 24-nji fewralynda Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň karary esasynda welaýat kitaphanasy hökmünde döredilýär. Kitaphana 2015-nji ýylda ýörite gurlan täze bina, Änew şäheriniň merkezinde gurlan Ak bugdaý etrabynyň Medeniýet merkeziniň edara binasynda ýerleşdirildi. Kitaphanada 2016-njy ýyldan bäri bitewi elektron kitaphana ulgamy işleýär. Kitaphanada ýöriteleşdirilen bölümleriň 8-si bar.

Amatlyklar
Awtoduralga
AwtoduralgaBar
Eltip bermek
Eltip bermekÝok
Gün tertibi
Duşenbe
09:00-18:00
Sişenbe
09:00-18:00
Çarşenbe
09:00-18:00
Penşenbe
09:00-18:00
Anna
09:00-18:00
Şenbe
09:00-17:00
Ýekşenbe
09:00-17:00