Lebap welaýat kitaphanasy
74694

Lebap welaýat kitaphanasy

Bitarap Türkmenistan köçesi, 91/1, Lebap

Kitaphananyň dünyä ülňelerine laýyk gelyän döwrebap binasy özüniň binagärlik çözgüdi bilen tapawutlanyar.Kitaphananyň täze binasynyň umumy tutyan meydany 26 965 inedördül metr. Binanyň beyikligi 30 metre barabar, ini 60 metr, gapdal uzynlygy 60 metr. Kitaphana 3 gatdan ybarat. Kitaphanada 1 million neşir birligini saklamak hem-de birbada 450 okyja hyzmat etmek üçin ähli mümkinçilikler döredilendir. Kitaphananyň ululy-kiçili 10 sany umumy okalga zaly bar.

Amatlyklar
Kart tölegi
Kart tölegiBar
Awtoduralga
AwtoduralgaBar
Eltip bermek
Eltip bermekÝok
Gün tertibi
Duşenbe
09:00-18:00
Sişenbe
09:00-18:00
Çarşenbe
09:00-18:00
Penşenbe
09:00-18:00
Anna
09:00-18:00
Şenbe
09:00-17:00
Ýekşenbe
09:00-17:00