mary-welayat-kitaphanasy_4_20230204095832.jpg
mary-welayat-kitaphanasy_1_20230204095801.jpg
mary-welayat-kitaphanasy_2_20230204095801.jpg
mary-welayat-kitaphanasy_3_20230204095801.jpg
mary-welayat-kitaphanasy_4_20230204095801.jpg

Welaýat kitaphanasy 1912-nji ýylda döredilýär. Kitaphana ýerli şertlere görä, okyjylaryň dürli toparlaryna kitaphana hyzmatyny köpçülikleýin, toparlaýyn we ýekebara usullarda ýola goýýar. Kitaphananyň täze, häzirki zaman binasy Türkmenistanyň Prezidentiniň 2010-njy ýylyň 15-nji ýanwaryndaky kararyna laýyklykda gurlup, täze bina 2011-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda dabaraly açyldy. Kitaphananyň täze binasynyň umumy tutýan meýdany 13 700 inedördül metr. Binanyň beýikligi 42 metr, ini 66 metr, gapdal uzynlygy 66 metr. Kitaphananyň üçegi 26 metr beýiklikde bolup, ol ýerde açylyp-ýapylýan gümmez bar, binada obserwatoriýa üçin niýetlenilen otag, kompýuter enjamlary we Germaniýa Respublikasynda öndürilen agramy 3,5 tonna bolan teleskop enjamy oturdylan.

Amatlyklar
Kart tölegi
Kart tölegiBar
Awtoduralga
AwtoduralgaBar
Eltip bermek
Eltip bermekÝok
Gün tertibi
Duşenbe
09:00-18:00
Sişenbe
09:00-18:00
Çarşenbe
09:00-18:00
Penşenbe
09:00-18:00
Anna
09:00-18:00
Şenbe
09:00-17:00
Ýekşenbe
09:00-17:00


Täzelikler