Türkmen döwlet medeniýet instituty
19177

Türkmen döwlet medeniýet instituty

10 ýyl Abadançylyk köçesi, 114, Aşgabat

Türkmen döwlet medeniýet instituty Türkmenistanyň Prezidentiniň 1992-nji ýylyň 4-nji ýanwaryndaky Kararynyň esasynda döredildi. Türkmen döwlet medeniýet institutyna ilkinji gezek 178 talyp okuwa kabul edildi hem-de iki fakultetde okuw-terbiýeçilik işleri alnyp baryldy. “Medeniýeti öwreniş we çeper döredijilik” fakultetinde teatrlaşdyrylan sahnalaryň režissýory, interýerleri we enjamlary taslamalaşdyrmak, pedagog-baletmeýster, hor, orkestr, medeni-köpçülik çäreleriniň gurnaýjysy, halk teatrynyň režissýory diýen 7 (ýedi) hünär hem-de “Kitaphanaçylyk we bibliografiýa” fakultetinde kitaphanaçylyk we bibliografiýa hünäri boýunça talyplara ýokary bilim berildi. Türkmen döwlet medeniýet institutynda häzirki wagtda 200-den gowrak halypa mugallymlar zähmet çekýär.