Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy
24367

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy

Alişir Nowaýy köçesi, 90, Aşgabat

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy 1994-nji ýylyň ýanwar aýynyň 1-ne döredildi. Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň 3 sany fakultetinde 8 sany kafedralar bolup, olarda 17 sany hünär boýunça bilim berilýär. Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň döredijilik hünärlerinde okuwyň möhleti 6 ýyl, şekillendiriş sungatynyň taryhy we nazaryýeti hünärinde bolsa 5 ýyl bilim berilýar.