Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty
12270

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty

Oguzhan köçesi, 62

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty Mary şäherindäki Ýokary tehniki kollejiň binýadynda Türkmenistanyň ilkinji Prezidentiniň Karary bilen 1997-nji ýylyň 12-nji awgustynda döredildi. Institutda 4 fakultet we 13 kafedra hereket edýär. Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň dünýä ülňülerine laýyk gelýän täze binalar toplumy 2010-njy ýylyň 15-nji fewralynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda açylyp, ulanylmaga berildi.